Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen” (2023)

Een overgrote groep, 50% van alle vrijwillige verenigingsbestuurders (naar schatting ongeveer 100.000) ervaart structurele overbelasting in het vrijwilligerswerk. Kerntaken zijn in het geding en de noodzakelijke verduurzaming van de accommodatie en de innovatie van sportaanbod komt men amper aan toe terwijl dit keihard nodig is deze tijd. Oneerlijke concurrentie, een te veel eisende overheid, extreem stijgende kosten, terugloop in beschikbare bestuurders en niet passende verenigingsondersteuning bezorgen verenigingsbestuurders ernstige kopzorgen. Ruim 5000 besturen vrezen voor de toekomst van hun vereniging. RVVB stelt dit op basis van gesprekken met ruim 250 verenigingsbestuurders tijdens een rondgang door 12 provincies en een digitale enquête onder meer dan 800 bestuurders.

November vorig jaar heeft RVVB verkennend onderzoek gedaan naar stijgende energiekosten en de gesteldheid onder ruim 1200 verenigingsbestuurders en stelde dat een overgrote groep verenigingsbestuurders zich ernstig zorgen maakt over de stijgende (energie) kosten en dat verenigingsbestuurders onvoldoende steun ervaren vanuit de overheid. Kort daarop opende RVVB een meldpunt voor verenigingsbestuurders die zich zorgen maken over de stijgende kosten waar zich in december 2022 en januari 2023 meer dan 500 verenigingen gemeld hebben. Januari 2023 stelde NOC*NSF dat de helft van 26.000 verenigingen in een lastig parket zit. Cijfers van NOC*NSF laten zien dat sportdeelname t.o.v. voor de coronacrisis beperkt stijgt en dat het ledenaantal gemiddeld genomen terugloopt bij sportverenigingen. In 2019 is door het Mulier Instituut vastgesteld dat een vijfde van de Nederlandse sportverenigingen kwetsbaar is voor de toekomst en dat het aandeel sportverenigingen dat de toekomst van de vereniging negatief inziet in tien jaar bijna is verdubbeld (van 6% in 2009 naar 11% in 2019). Deze signalen en bevindingen zijn aanleiding geweest voor RVVB om in februari en maart 2023 een verdiepend vervolgonderzoek te starten onder verenigingsbestuurders. 

Literatuurverwijzing: Leeuw, R. de, Blok, L., Klijn, D., & Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) (2023). Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”. Dordrecht: Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB).

Omschrijving