Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verdrinkingsrisico bij asielzoekers (2017)

een onderzoek naar de meest geschikte interventies om het verdrinkingsrisico te verlagen

Door middel van een analyse van krantenartikelen over verdronken asielzoekers wordt het probleem (een verhoogd verdrinkingsrisico) in beeld gebracht. In het tweede deel wordt er een analyse gegeven van mogelijke interventies om het risico op verdrinking bij asielzoekers te verminderen. Dit is gedaan aan de hand van wetenschappelijke literatuur en telefonische interviews met gemeenten in de randstad.

Literatuurverwijzing: Brenner, L., Fockert, F. de, Fraanje, E., Kan, W., Kieboom, Q., & Wu, M. (2017). Verdrinkingsrisico bij asielzoekers: een onderzoek naar de meest geschikte interventies om het verdrinkingsrisico te verlagen.

Omschrijving