Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verduurzamen van sportaccommodaties (2015)

overzicht van initiatieven

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De brochure biedt een overzicht van initiatieven met betrekking tot het verduurzamen van sportaccommodaties.

Literatuurverwijzing: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2015). Verduurzamen van sportaccommodaties: overzicht van initiatieven. Utrecht: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Omschrijving