Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verduurzaming door sportverenigingen (2019)

Mede gestimuleerd door de EDS-regeling (subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties) hebben sportverenigingen de afgelopen jaren in energiebesparing en energieopwekking geïnvesteerd.

Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut, kijkt in dit artikel naar waar verenigingen in investeerden en wat de mogelijkheden van sportverenigingen zijn voor de toekomst.

Het artikel is geplaatst in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van december 2019. 

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van (2019, december). Verduurzaming door sportverenigingen. Sport, Bestuur en Management 21 (pp. 14-15)

Omschrijving