Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verduurzaming sportaccommodaties: tandje erbij? (2022)

het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen is nog een flinke opgave

Auteur(s): IJdo Groot

Het versterken van de Nederlandse sportinfrastructuur is noodzakelijk om de sportsector toekomstbestendig te maken. Dat staat in het in 2018 gepresenteerde Nationaal Sportakkoord. Diverse partijen onderschreven de bijbehorende doelstellingen.

Dit artikel dat verscheen in het vaktijdschrift Sportaccom van april 2022 gaat in op de stand van zaken: hoever zijn we inmiddels? Hoe ziet de sportinfrastructuur er nu uit? De gegevens zijn gebaseerd op het Jaarrapport ‘Duurzame sportinfrastructuur 2021’ van het Mulier Instituut. 

Literatuurverwijzing: Groot, I. (2022, april). Verduurzaming sportaccommodaties: tandje erbij?: het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen is nog een flinke opgave. Sportaccom 34 (pp. 44-49)

Omschrijving

 • Jaar:
  2022
 • Plaats:
  Nieuwegein
 • Uitgever(s):
  Arko Sports Media
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  Sportaccom
 • Trefwoord(en):