Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland (1911)

de aanvallen op de Nederlandsche schoolgymnastiek weerlegd door J.A. van der Boom, aangevuld met eene verdediging van het bij de K.N. Marine gevolgde stelsel door J.H.A. baron Melvill van Carnbee, kapitein der Mariniers, benevens verschillende uitspraken van physiologen

Historische collectie KVLO.

Literatuurverwijzing: (1911). Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland: de aanvallen op de Nederlandsche schoolgymnastiek weerlegd door J.A. van der Boom, aangevuld met eene verdediging van het bij de K.N. Marine gevolgde stelsel door J.H.A. baron Melvill van Carnbee, kapitein der Mariniers, benevens verschillende uitspraken van physiologen. Haarlem: Tjeenk Willink & zoon.

Omschrijving