Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor (2018)

jaarbericht 2017

Het Jaarbericht 2017 is een tweede rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

De volgende onderwerpen kwamen in 2017 in de Verenigingsmonitor aan bod: duurzaamheidsmaat-regelen, de gezonde kantine, zorgvoorzieningen binnen de vereniging, financiën, Veilig Sportklimaat, investering in sport- en beweegaanbod, accommodaties en het verenigingsbestuur. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks of tweejaarlijks in de Verenigingsmonitor terug, zoals Veilig Sportklimaat en het verenigingsbestuur. Naast deze terugkerende onderwerpen, worden per meting ook vragen toegevoegd die bij actuele ontwikkelingen in de sport en de veranderende informatiebehoefte van beleidsmakers aansluiten. Daarom is in 2017 aandacht besteed aan Sport en Bewegen in de Buurt en sportaccommodaties.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, & Slot-Heijs, J.J. (2018). Verenigingsmonitor: jaarbericht 2017. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving