Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor (2020)

jaarbericht 2019

Verenigingsbestuurders zijn positief over de sfeer en sociale veiligheid in hun eigen vereniging. Sfeer scoort een gemiddeld rapportcijfer van een 8,2 en sociale veiligheid op de vereniging scoort een 8,5. De voetbalverenigingen scoren met een rapportcijfer van een 8,0 op sfeer en sociale veiligheid in de vereniging net wat lager dan de andere verenigingen. Volgens twee derde van de verenigingsbestuurders (64%) vormt onwenselijk gedrag van leden en/of kader geen actueel probleem voor de vereniging. Bij 34% van de verenigingen vormt het nauwelijks een probleem volgens bestuurders. Bij voetbalverenigingen vormt onwenselijk gedrag wat vaker een probleem dan bij andere sportverenigingen.

Dit staat in het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019 waarin het Mulier Instituut de resultaten van de verschillende peilingen onder leden van het MI Verenigingspanel in 2019 beknopt heeft weergegeven.

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019:

  • Acht op de tien verenigingsbestuurders geven aan dat binnen hun vereniging (vrijwel) nooit grappen of opmerkingen worden gemaakt over herkomst/huidskleur.
  • 78 procent van de verenigingen is (of was recent) bezig met vernieuwing of een vorm van innovatie in de vereniging.
  • Bij 61 procent van de verenigingskantines is, naar inschatting van verenigingsbestuurders, het aanbod voornamelijk ‘minder gezond’.
  • Bij 30 procent van de sportverenigingen is het lesaanbod voor kinderen vaak of altijd gevarieerd en niet alleen gericht op de eigen tak van sport.
  • Verenigingen die investeerden in duurzaamheid hebben de afgelopen drie jaar vooral geïnvesteerd in ledverlichting (60% ledverlichting binnen en 31% ledverlichting buiten).

Het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019 is het vierde jaaroverzicht waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor zijn gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, Hoeijmakers, R., Gutter, K, & Slot-Heijs, J.J. (2020). Verenigingsmonitor: jaarbericht 2019. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-699 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving