Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor 2017 Zoetermeer (2018)

Op verzoek van de gemeente Zoetermeer heeft het Mulier Instituut de vitaliteit van de Zoetermeerse verenigingen onderzocht. De resultaten van deze verenigingsmonitor 2017 geven de gemeente meer inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen.

De lokale verenigingsmonitor is gebaseerd op de landelijke verenigingsmonitor. Aandacht wordt besteed aan het ledenbestand, de knelpunten van de vereniging, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s).

De vitaliteit van sportverenigingen bestaat uit de organisatiekracht van de vereniging en de maatschappelijke functie die verenigingen kunnen en willen vervullen. Voor het onderzoek is een vragenlijst in de vorm van een webenquête uitgezet bij 131 verenigingen in Zoetermeer. Van 49 verenigingen zijn de resultaten geanalyseerd, een netto respons van 37 procent.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een derde van de verenigingen wordt beschouwd als een vitale vereniging. Zij scoren zowel goed tot voldoende op de index organisatiekracht als op de index maatschappelijke functie. Een kwart van de verenigingen scoort op beide indexen onder de maat. De groep krachtige en maatschappelijke verenigingen (organisatiekracht voldoende tot goed en matig op maatschappelijke functie en andersom) (24%) biedt de meeste mogelijkheden voor een stap naar een bredere maatschappelijke functie.

De clubs in Zoetermeer zijn, vergeleken met het landelijk gemiddelde, sterk maatschappelijk georiënteerd en actief. Zij kunnen vooral ondersteuning gebruiken met betrekking tot de organisatiekrachtcriteria. Met name de criteria accommodatie, en in mindere mate financiën, verdienen in Zoetermeer aandacht en ondersteuning. Clubs zonder eigen accommodatie ervaren relatief veel knelpunten met betrekking tot hun accommodatie. Verenigingen lijken hier beleidsmatig nog relatief weinig aandacht aan te besteden.

Literatuurverwijzing: Brandsema, A., Slot-Heijs, J.J., & Kalmthout, J. van (2018). Verenigingsmonitor 2017 Zoetermeer. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-616 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving