Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021 (2021)

In deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Dordrecht beschreven, zodat de gemeente op lange termijn een duurzaam beleid ten aanzien van sportverenigingen kan voeren.

Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en vervolgens de maatschappelijke oriëntatie van de verenigingen te beschrijven. Daarna wordt aan de hand van de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie een totaalbeeld van de vitaliteit van de verenigingen in de gemeente Dordrecht geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de ambities in het kader van het Nationaal Sportakkoord. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek.

Literatuurverwijzing: (2021). Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-796 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving