Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 (2015)

Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht krijgen in de vitaliteit/organisatiekracht van haar sportverenigingen en de maatschappelijke functie (verenigingen actief in het sociale domein) die verenigingen willen en kunnen vervullen. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid en met name het ondersteuningsbeleid te onderbouwen en te versterken. Door deze verenigingsmonitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Heemskerk. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door de meting in opeenvolgende tijdvakken te herhalen kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen volgen in hun ontwikkeling. De verkregen resultaten van de nulmeting zijn geanalyseerd en de belangrijkste resultaten worden gepresenteerd in dit rapport.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, & Werff, H. van der (2015). Verenigingsmonitor Heemskerk 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-357 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving