Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor jaarbericht 2020 (2021)

Ondanks alle beperkende maatregelen voor de verenigingssport in 2020 zijn de meeste verenigingsbestuurders blijven vertrouwen in de veerkracht van hun sportvereniging om de coronacrisis te overleven. Dat blijkt uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020, waarin het Mulier Instituut de belangrijkste resultaten bundelt van verschillende peilingen die in 2020 bij sportverenigingen zijn uitgevoerd.

Aan het begin van de coronacrisis – in april 2020, toen de sport stillag – had twee derde van de verenigings- bestuurders (66%) vertrouwen in de veerkracht van de sportvereniging om de deze te overleven. In de zomer van 2020, toen verenigingssport deels mogelijk was, nam dat vertrouwen iets toe (73%). In het najaar van 2020, met meer beperkingen voor de verenigingssport, lag het vertrouwen weer op hetzelfde niveau als in het voorjaar (67%).

Veel verenigingen staan open voor mensen met een beperking: naast de gevolgen van de coronacrisis zijn voor 2020 ook op andere thema’s de ontwikkelingen bij sportverenigingen in beeld gebracht. Zo heeft ongeveer twee derde van de sportverenigingen in Nederland (68%) één of meer leden met een beperking. Negen op de tien sportverenigingen zijn bereid om (meer) mensen met een beperking deel te laten nemen in de vereniging.

Enkele andere bevindingen uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020:

  • Twee vijfde (41%) van de sportverenigingen die gebruik maken van een sportpark, geeft aan dat dit sportpark vrij toegankelijk is.
  • De helft van de sportverenigingen heeft sinds 2019 geïnvesteerd in bouw, onderhoud, energiebesparende maatregelen of toegankelijkheid van de sportaccommodatie en/of kantine.
  • 6 procent van de sportverenigingen heeft concrete voorbeelden of vermoedens van criminele inmenging binnen hun tak van sport.
  • Bijna drie kwart (71%) van de bestuurders van verenigingen met een eigen kantine geeft aan dat de inkomsten uit alcohol onmisbaar zijn voor hun vereniging.

Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020: in het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020 geeft het Mulier Instituut de resultaten van vier verschillende peilingen bij het MI Verenigingspanel beknopt weer. Het MI Verenigingspanel bestaat uit ruim 2.200 sportverenigingen in Nederland. Verschillende categorieën sportverenigingen zijn zo goed mogelijk naar evenredigheid in het panel vertegenwoordigd.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, & Cremers, R. (2021). Verenigingsmonitor jaarbericht 2020. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-803 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving