Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022 (2022)

De verenigingsmonitor maakt inzichtelijk hoe verenigingen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale beleid in Zoetermeer. Het geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de verenigingen, welke maatschappelijke rol zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid.

De resultaten van dit onderzoek kunnen de gemeente helpen bij het maken van keuzes in het ondersteuningsbeleid dat zij met betrekking tot de sport en cultuurverenigingen voert.

Leeswijzer
In deze rapportage wordt in deel I de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Zoetermeer beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie van de sportverenigingen te beschrijven en vervolgens de vitaliteit. Daarna wordt ingegaan op de ambities van de sportverenigingen in het kader van het landelijke sportakkoord. In deel II worden de resultaten van de cultuurverenigingen op de aspecten van organisatie en maatschappelijke oriëntatie beschreven. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen voortkomend uit het onderzoek.

Literatuurverwijzing: Cremers, R., & Kalmthout, J. van (2022). Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-875 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving