Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat (2023)

een kwalitatief onderzoek onder verenigingsbestuurders

De meeste bestuurders van sportverenigingen ervaren weinig ondersteuning bij drie grote onderwerpen: omgaan met regeldruk, verduurzaming en het realiseren van een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders naar aanleiding van diverse moties uit de Tweede Kamer.

Niet de grootste punten van zorg
Omgaan met regeldruk, verduurzaming en een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat zijn niet de onderwerpen waar verenigingen zich de meeste zorgen over maken. Ze spelen wel, en deel van de bestuurders kan er (meer) externe hulp bij gebruiken. Maar andere onderwerpen spelen meer.

Dat zijn vooral zaken uit de dagelijkse verenigingspraktijk. Bijvoorbeeld het ledental, het kader, de financiën en de verenigingscultuur op peil houden.

Training en bijscholing gewenst voor sportklimaat
Voor het realiseren van een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat hebben bestuurders vooral behoefte aan ondersteuning bij het trainen en begeleiden van trainers en coaches. Hier ligt een belangrijke rol voor lokale sportservices en sportbonden om dit onder de aandacht te (blijven) brengen van sportverenigingen.

Ondersteuning meer laten aansluiten bij situatie van verenigingen
Regeldruk en verduurzaming zijn onderwerpen die vanuit beleid komen. Het is belangrijk dat sportbonden en (lokale) overheden zich meer verplaatsen in de behoeften van verenigingen. Zodat beleid en ondersteuning beter aansluiten op hun concrete situatie.

Alle verenigingen hebben bijvoorbeeld baat bij eenvoudiger procedures en (juridisch) taalgebruik bij het bijkomende regelwerk. Ook de verenigingen die geen last hebben van regeldruk of moeite hebben met verduurzaming.

Ga in gesprek met verenigingen
Uiteindelijk moet geboden ondersteuning, op welk onderwerp dan ook, passen bij een vereniging. Dat vraagt om een gesprek met een vereniging over waar zij specifiek behoefte aan hebben. En over hoe dat in de praktijk kan worden ingevuld, met algemene maatregelen of ondersteuning op maat.

Interviews met verenigingsbestuurders
Voor dit onderzoek zijn 42 bestuurders geïnterviewd van uiteenlopende sportverenigingen. Over de uitdagingen van de vereniging, hoe ze omgaan met regeldruk, verduurzaming en het realiseren van een sociaal en veilig pedagogisch sportklimaat. En met name over hun ondersteuningsbehoeften op deze drie onderwerpen. Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van verschillende moties uit het Commissiedebat Sport van april 2023 en met steun van het ministerie van VWS.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, Kwaasteniet, R. de, Nouwens, S., & Stuij, M. (2023). Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat: een kwalitatief onderzoek onder verenigingsbestuurders. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1003 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving