Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verenigingsonderzoek 2013 gemeente Hardenberg (2013)

Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is om (1) inzicht te krijgen in de stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Hardenberg voor wat betreft kader, beleid en strategie, maatschappelijke betrokkenheid, ervaren knelpunten en ondersteuningsbehoefte en (2) mogelijke handreikingen te doen om de verenigingsondersteuning vanuit de gemeente te optimaliseren.

Literatuurverwijzing: Boers, E., Mijnheer, J., & Ooms, M. (2013). Verenigingsonderzoek 2013 gemeente Hardenberg. Ede: Kennispraktijk- voor Sport, Onderwijs & Gezondheid.

Omschrijving