Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verkenning risicobranches voor beweegarmoede en overgewicht (2008)

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in welke branches en beroepstakken werknemers met een lage sociaal economische status (lage SES) en oudere werknemers (50+) met de kenmerken beweegarmoede en/of overgewicht het meeste voorkomen en wat er binnen deze branches en beroepstakken aan bewegingsstimulering wordt gedaan.

Literatuurverwijzing: Bernaards, C.M., Jans, M.P., Engbers, L.H., & Hildebrandt, V.H. (2008). Verkenning risicobranches voor beweegarmoede en overgewicht. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

Omschrijving