Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vernieuwen (2011)

binden, inspireren, de resultaten van Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden

Het continu kunnen vernieuwen en inspelen op de wensen van de kritische sportconsument, is voor de toekomst van sportverenigingen essentieel. Hoe hieraan invulling gegeven kan worden is gedurende vier jaar getest aan de hand van Proeftuinen, verspreid over heel Nederland. In deze Proeftuinen hebben verenigingen nieuwe sportvormen ontwikkeld, gezocht naar andere organisatievormen en nieuwe lokale samenwerkingsverbanden geïnitieerd. Dit boek geeft een mooi beeld van hoe de Proeftuinen het proces van experimenteren hebben doorlopen en wat het heeft opgeleverd. Aan de hand van interviews met de kartrekkers van deze Proeftuinen, worden hun gedachten en ideeën, successen en tegenvallers op de voet gevolgd. Aan het einde van elk interview worden de drie belangrijkste leerpunten van elke Proeftuin gepresenteerd. Aansluitend worden op basis van acht thema’s de resultaten van de Proeftuinen beschreven.

Literatuurverwijzing: Egdom, H. van, Houselt, C. van, Mercus, P.H., & Veerman, H. (2011). Vernieuwen: binden, inspireren, de resultaten van Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden. Deventer: ...daM uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO VWSB-005 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0040 Beschikbaar
Mulier instituut SPIN-0017-1 Beschikbaar
Mulier instituut SPIN-0017-2 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving