Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vernieuwende samenwerkingen, bijzondere resultaten (2016)

Auteur(s): Wendy Elberse

Out of the box

Dat sport en bewegen veel meer is dan alleen een vrijetijdsbesteding, weten wij allemaal. Het heeft een positieve impact op vele onderdelen van het leven. De uitdaging is om zo veel mogelijk mensen, en daarmee de maatschappij, daar direct van te laten profiteren. Er zijn vele voorbeelden waarbij sporten als middel wordt ingezet om overlast van hangjongeren te voorkomen of de zelfredzaamheid van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen te vergroten. Toch is er nog een veelvoud aan andere kansen van samenwerkingen. Sommige liggen voor de hand, maar al doende kom je soms ook tot samenwerkingen waar je in eerste instantie helemaal niet bij stil had gestaan. In dit artikel willen wij jullie, door een aantal die onverwachte voorbeelden met jullie te delen, inspireren om vooral ook out of the box te denken. De positieve impact van sport en bewegen is in potentie nóg groter dan je al dacht. 

Coördinatie locatie Brede School

Een buurtsportcoach als coördinator van een Brede School. Niet voor de hand liggend, maar in Vianen is het de praktijk. De coördinator van de locatie, waar organisaties zijn gevestigd die zich richten op alle leeftijdsgroepen en verschillende interesses, is van alles op de hoogte en wordt overal bij betrokken. Hierdoor wordt het voor de buurtsportcoach makkelijker om verbindingen te leggen in relatie tot sporten en bewegen. Een mooi voorbeeld is de inburgeringscursus die wordt georganiseerd op de locatie van de Brede School. Als coördinator faciliteert de buurtsportcoach dit.

Meteen keek de buurtsportcoach of sport en beweging een toegevoegde waarde kon zijn voor dat initiatief. En dat was het. Sporten en bewegen geeft immers zelfvertrouwen en draagt bij aan de samenwerking. In samenwerking met de organisatie van de inburgeringscursus en de gemeente is een wekelijkse sportles, een voor mannen en een voor vrouwen, onderdeel geworden van de inburgeringscursus. Door tijdens de lessen creatieve bewegingsvormen aan te bieden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door het gebruik van hoepels in een oefening en de deelnemers te vragen naar de kleur van de hoepels of door tijdens een oefening hardop te tellen. Ze leren op elkaar vertrouwen en merken de verschillen in sportbeleving tussen hun eigen land en de onze. En bovendien: ze bewegen! De rol van de buurtsportcoach als coördinator van de brede school zorgt er voor dat je sporten en bewegen relatief eenvoudig een plek kunt geven binnen de brede school en nieuwe samenwerkingen aan kunt gaan. 

Sportkledingmarkt

Sporten en bewegen kan een dure aangelegenheid zijn. Contributie, trainingsgelden en sportkleding en -attributen moeten worden betaald. In veel gemeenten kunnen kinderen, waarvan de ouders niet genoeg financiële middelen hebben, sporten via het Jeugdsportfonds of een soortgelijk fonds. Naast het lidmaatschap van een vereniging kan dankzij de vergoeding van een fonds kleding en benodigd materiaal worden aangeschaft. Echter komen veel kinderen niet direct in aanmerking voor een vergoeding, terwijl zij dit wel goed kunnen gebruiken. Aan het einde van elk sportseizoen zijn veel kinderen uit hun kleding gegroeid, wordt oude kleding weggegooid en nieuwe kleding aangeschaft. Om de ‘oude’ kleding weer een goede bestemming te geven, organiseert de buurtsportcoach een kindersportkledingmarkt. Ouders, waarvoor het kopen van nieuwe sportkleding en attributen voor hun kinderen niet vanzelfsprekend is, kunnen de kleding tegen een lage prijs kopen. De opbrengst komt in dit geval in zijn geheel weer ten goede aan het Jeugdsportfonds. Scholen, verenigingen, vrijwilligers en het bedrijfsleven doen mee. Leerlingen van de lokale praktijkschool wassen, strijken, sorteren en labelen de kleding. Scholen, verenigingen en het bedrijfsleven fungeren onder meer als inzamelpunt voor de kleding. Het levert (voor een deel) weer een nieuw netwerk op en dus kans op nieuwe samenwerkingen!

Zwerfafval en sport

Zwerfafval en sport en bewegen. Twee onderwerpen die op het eerste oog weinig raakvlakken met elkaar hebben. Toch heeft deze combinatie in Zeist al veel opgeleverd. In de gemeente wordt het project ‘Zeist Zonder Zwerfafval’ uitgevoerd. De projectleiding is in handen van de Omgevingsdienst en een frontoffice van de provinciale sportorganisatie. Een schone omgeving nodigt veel meer uit om in te sporten dan een omgeving of accommodatie waar veel zwerfafval ligt. De buurtsportcoaches van de provinciale sportorganisatie hebben alle kennis in huis op het gebied van sporten en bewegen. Daarnaast zijn zij sterk in verenigingsadvies en hebben zij de contacten met verenigingen. De Omgevingsdienst beschikt over alles kennis over zwerfafval en de bestrijding daarvan. De bundeling van deze krachten levert mooie resultaten op.

Zo zijn de eerste verenigingen in Zeist door de buurtsportcoach ondersteund om bij hun leden bewustwording te creëren voor het schoonhouden van de accommodatie. Daarnaast zijn op scholen verschillende themalessen en opruimacties georganiseerd om bewustwording bij kinderen te creëren over de negatieve gevolgen van zwerfafval. Meerdere scholen hebben inmiddels een deel van hun schoolomgeving geadopteerd en houden deze schoon. Verder zorgt de buurtsportcoach tijdens de schoolsporttoernooien voor aandacht omtrent zwerfafval. Als je gebruik mag maken van een accommodatie is het immers wel zo netjes om deze met z’n allen weer schoon achter te laten. Allemaal resultaten van het bundelen van de kennis en het netwerk van de twee organisaties.

Kom los van bestaande kaders

Kortom: minder veilige havens opzoeken, buiten de kaders denken, nieuwe paden bewandelen en grenzen verleggen. Het vergroot de kans op nieuwe initiatieven, projecten en samenwerkingen. Gemakkelijk? Dat is het niet altijd. Op een andere manier kijken naar de dingen die je doet, vraagt van de hele organisatie veel energie en focus. Maar hoe cliché ook, je krijgt er veel voor terug. Kansen op nieuwe initiatieven, samenwerkingen en unieke verbinden die het mogelijk maken dat sport en bewegen een nog belangrijkere plek krijgt in onze samenleving.

 

Meer informatie over dit artikel of de projecten die hierin worden genoemd?

Sportservice provincie Utrecht
030-209 99 99 of info@sportserviceprovincieutrecht.nl

Literatuurverwijzing: Elberse, W (2016). Vernieuwende samenwerkingen, bijzondere resultaten.

Omschrijving