Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vernieuwingsscholen en bewegingsonderwijs (2018)

Auteur(s): Berend Brouwer

Het topic van dit nummer van LO Magazine is vernieuwingsscholen. Veel van wat we de lezers voorschotelen gaat over vernieuwing in en rond het bewegingsonderwijs. Met de discussie over de grote curriculumherziening Curriculum.nu kwam een andere invalshoek in beeld. Namelijk die van scholen die niet speciaal voor bewegen en sport aan het vernieuwen zijn, maar als hele school. Daar willen we nu de aandacht eens op vestigen. Wat betekent vernieuwingsonderwijs voor het leergebied bewegen en sport?

Literatuurverwijzing: Brouwer, B. (2018, april). Vernieuwingsscholen en bewegingsonderwijs.

Omschrijving