Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verschil zal er zijn (2011)

over grofmotorische vaardigheid en psychiatrische problemen bij kinderen

Auteur(s): Claudia Emck

Het feit dat kinderen in de basisschoolleeftijd zowel in bewegingsgedrag als in psychosociaal functioneren sterk kunnen verschillen, deed de vraag rijzen op welke wijze deze gebieden met elkaar samenhangen. We hebben daarom een onderzoek opgezet, waarbij specifiek gekeken werd naar de grofmotorische vaardigheid van kinderen met psychiatrische problemen. In dit artikel worden enkele aspecten van dit onderzoek uitgelicht die relevant zijn voor leerkrachten LO in het basisonderwijs.

Literatuurverwijzing: Emck, C. (2011, 25 november). Verschil zal er zijn: over grofmotorische vaardigheid en psychiatrische problemen bij kinderen. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 6-9)