Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven" (2006)

In februari en maart 2006 vonden vijf werkconferenties plaats over de nieuwe preventienota die in het najaar van 2006 verschijnt. Deze bijeenkomsten waren georganiseerd door VWS, met als doel het raadplegen van partijen die een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse preventiebeleid. Voor de speerpunten roken, overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, depressies en diabetes zijn tijdens deze bijeenkomsten actiepunten vastgesteld.

Literatuurverwijzing: (2006). Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven". Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving