Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verzelfstandiging en privatisering van sportaccommodaties (2020)

factsheet 2020/27

Gemeenten richten zich minder op uitvoeringstaken, en meer op regie. Ruim vier op de tien gemeenten hebben in de afgelopen collegeperiode (2014-2018) minimaal één sportaccommodatie op afstand geplaatst. Wanneer het een binnensportaccommodatie betrof, hebben gemeenten vaker voor externe verzelfstandiging gekozen, waarbij het exploitatierisico bij de gemeente blijft. Bij buitensportaccommodaties is vaker gekozen voor privatisering, waarbij zeggenschap en exploitatierisico worden overgedragen aan derden.

Dit blijkt uit een peiling onder gemeenten die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Verzelfstandiging en privatisering hebben zich niet vaker in stedelijke gemeenten voorgedaan dan in minder stedelijke gemeenten, of vice versa.
  • 20 procent van de gemeenten gaat in de huidige collegeperiode (2018-2022) minimaal één sportaccommodatie op afstand plaatsen (of heeft dit gedaan). 
  • Een op de drie gemeenten maakt gebruik van een verzelfstandigd sportbedrijf met een eigen rechtspersoonlijkheid.
Literatuurverwijzing: Schadenberg, B., & Eldert, P. van (2020). Verzelfstandiging en privatisering van sportaccommodaties: factsheet 2020/27. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving