Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Victory compact city (2020)

fostering urban life in the compact city to optimize high density urban living

Auteur(s): Sebastien Reinink

Zowel binnenstedelijke verdichting als een op de mens gefocust leefbaar stadsleven zijn populaire concepten in de hedendaagse Nederlandse stedenbouwkunde. Sebastien Reinink onderzocht hoe deze op het oog tegengestelde discoursen over de stad elkaar kunnen versterken. Uit zijn TU Delft masterthesis stedenbouwkunde ‘Victory compact city’ blijkt dat er drie specifieke elementen zijn die de compacte stad op een haalbare manier kunnen verbinden aan ‘urban life’.

Literatuurverwijzing: Reinink, S. (2020). Victory compact city: fostering urban life in the compact city to optimize high density urban living. Delft: TU Delft faculty of architecture and the built environment.

Omschrijving