Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vijf keer succes met je kleuterles (2022)

Door het enthousiasme en de beweegdrang van kleuters is het gemakkelijk om als leerkracht succes te ervaren in je gymles. Maar om een les echt lerend te maken is er meer nodig. In dit artikel worden vijf succeservaringen beschreven die de les uitdagender maken en die het leerrendement van de les naar een hoger niveau kunnen brengen. De succeservaringen in dit artikel zijn opgedaan bij het ontwerpen van de schoolinterventie van het onderzoeksproject Start(V)aardig (zie kader).

Literatuurverwijzing: Aart, I. van, Nolles, J., Groot, W. de, & Mombarg, R. (2022, april). Vijf keer succes met je kleuterles. LO Magazine 110 (pp. 17 - 20)

Omschrijving