Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visie op de ontwikkeling van hockeyers (z.j.)

Sinds het voorjaar van 2018 draagt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) haar visie op de ontwikkeling van hockeyers uit. In dit document vind je een uitgebreide toelichting op, én de wetenschappelijke onderbouwing achter de zes uitgangspunten van de visie.

In de introductie wordt toegelicht waarom deze visie is opgesteld, hoe die tot stand is gekomen en wat het doel ervan is. Vervolgens wordt kort ingegaan op de ontwikkeling die kinderen doormaken: welke ontwikkelingsgebieden zijn belangrijk en welke karaktereigenschappen kenmerken kinderen van bepaalde leeftijden? Hierna worden de zes uitgangspunten toegelicht. Ten slotte volgt er nog een begrippenlijst en een overzicht van de gebruikte (wetenschappelijke) bronnen.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) Visie op de ontwikkeling van hockeyers. KNHB.

Omschrijving