Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 (2016)

op weg naar een dynamisch Drenthe

De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken:

  1. Beschikbare en kwalitatief goede zorg;
  2. Gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen;
  3. Onderwijskwaliteit en toegang arbeidsmarkt;
  4. Kwaliteit leefgebieden;
  5. Bereikbare bovenlokale voorzieningen.
Literatuurverwijzing: (2016). Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020: op weg naar een dynamisch Drenthe. Assen: Provincie Drenthe.

Omschrijving