Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visie op sport en bewegen Almelo - 2020 (2020)

Kernpunten van deze visienota:

  1. Sportverenigingen stimuleren om zich breder te ontwikkelen.
  2. Combinatiefunctionarissen leggen verbindingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om een structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen.
  3. Activiteiten en investeringen in sport dragen bij aan de vitale en sportieve samenleving.
  4. Sport en bewegen draagt bij aan onze gezondheidsdoelstellingen.
  5. Waar mogelijk vergroten sportevenementen het maatschappelijk en economisch effect.
  6. Het sportaanbod sluit aan bij de veranderende bevolkingssamenstelling.
  7. We ontsluiten netwerken voor de sportverenigingen en maatschappelijke partners door samenwerking en kennisdeling te stimuleren.
  8. We verbinden sportbeleid met andere domeinen zoals jeugd, gezondheid, leefbaarheid, welzijn, WMO, recreatie en werkgelegenheid.
  9. Wij geven ruimte aan zelfwerkzaamheid.
  10. We hebben een lokaal sportakkoord met partners in de stad. 
Literatuurverwijzing: (2020). Visie op sport en bewegen Almelo - 2020. Almelo: Gemeente Almelo.

Omschrijving