Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visie sport en bewegen 2017-2025 gemeente Delft (2017)

De missie voor de gemeente Delft voor sport en bewegen is een stad met een gezonde leefstijl, met een passend voorzieningenniveau, met een beweegvriendelijke inrichting van de stad en met vitale ‘open’ verenigingen, die maatschappelijk actief zijn.

Om deze missie te realiseren kiest men ervoor om langs de volgende 4 looplijnen een impuls te geven aan het sporten en bewegen in Delft:

  • Looplijn 1: Delft, stad van sport en bewegen
  • Looplijn 2: Delft, stad met vitale én maatschappelijke actieve verenigingen
  • Looplijn 3: Delft, stad met goede sport- en beweegaccommodaties
  • Looplijn 4: Delft, stad van sport en bewegen in de openbare ruimte
Literatuurverwijzing: (2017). Visie sport en bewegen 2017-2025 gemeente Delft. Delft: Gemeente Delft.

Omschrijving