Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visiedocument Senioren Sport- en beweegopleidingen (2022)

Versterking van kwaliteit en kwantiteit seniorensportdocenten nodig om sport- en beweegaanbod voor kwetsbare ouderen te behouden

Het Visiedocument Senioren Sport- en beweegopleidingen beschrijft het belang van voldoende en gekwalificeerde seniorensportdocenten.

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Deze groep kwetsbare senioren, met chronische aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en beweegaanbod afgestemd op hun kunnen. Er is een tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen voor kwetsbare senioren en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. Gevolg is dat er straks weinig tot geen sport- en beweegaanbod voor senioren meer is.

Om dit probleem daadwerkelijk op te lossen is inzet nodig op werving van nieuw kader en vernieuwing van de opleidingen voor sport- en beweegleiders senioren. Dit vergt enerzijds een investering van gemeenten en sport- en welzijnsorganisaties en anderzijds een landelijke samenwerking van opleidingsinstituten om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.

Literatuurverwijzing: Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies, SportDrenthe, & Sport Fryslân (2022). Visiedocument Senioren Sport- en beweegopleidingen: Versterking van kwaliteit en kwantiteit seniorensportdocenten nodig om sport- en beweegaanbod voor kwetsbare ouderen te behouden. Sportkracht12.

Omschrijving