Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visiedocument sport stimuleert! (2018)

naar een optimale inzet van uw sportkapitaal

Auteur(s): Hugo van der Poel

In ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ schetst Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een inhoudelijk samenhangende visie op het lokale sportbeleid in de komende jaren. Aan de vooravond van de gemeenteraadverkiezingen van 2018 geeft VSG hiermee op hoofdlijnen antwoord op de vraag waartoe het lokale sportbeleid dient en wat daarmee valt te bereiken. ‘Sport stimuleert’ biedt een actualisatie van ‘Nederland Sportland. Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland’, dat door de VSG werd gepresenteerd in aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 2010.

Gemeenten staan voor grote opgaven in het sociale domein (decentralisaties), de fysieke leefomgeving (energietransitie, duurzaamheid, mobiliteit, woningbouw) en het (preventieve) gezondheidsbeleid. Daarbij hebben ze te maken met ingrijpende demografische ontwikkelingen (vergrijzing, groei dan wel krimp van de bevolking, migratie, vluchtelingen), een steeds mondigere bevolking, de invloed van de sociale media op de (politieke) menings- en besluitvorming, bezuinigingen en toenemende verantwoordingsdruk. Deze opgaven en ontwikkelingen werken door in het lokale sport- en beweegbeleid. Tegelijkertijd bieden sport en bewegen mogelijkheden om op deze opgaven en ontwikkelingen in te spelen. 

Het lokale sportbeleid streeft naar een lokaal sportklimaat en -aanbod, waar sport en sportief bewegen voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen kan ervaring opdoen met het plezier en de positieve energie die door sportief bewegen en sportbeoefening worden voortgebracht. De effectiviteit van dit sportstimuleringsbeleid toont zich in een blijvend hoge en frequente sportdeelname van de lokale bevolking. Een hoge en frequente sportdeelname is naast doel in zichzelf, tevens een onmisbare voorwaarde voor het bereiken van doelstellingen van het gemeentelijke sociale en/of economische beleid

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2018). Visiedocument sport stimuleert!: naar een optimale inzet van uw sportkapitaal. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-0090 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving