Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitale clubs voor sport en samenleving (2015)

kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden de sportverenigingen geconfronteerd met de wens om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten. Maar zijn verenigingen wel toegerust om die taken te vervullen? Of zijn het alleen de grote, krachtig georganiseerde verenigingen die hierop willen en kunnen ingaan? Hoe krijgen we in dit opzicht beter zicht op de mogelijkheden van sportverenigingen? Wat zijn de kracht en zwakte van verenigingen en hoe kunnen we ze op hun kracht aanspreken? Om zich als vitale open vereniging te ontwikkelen, blijkt een breed gedragen visie nodig, moeten extra capaciteiten in de vereniging worden gemobiliseerd en moeten betrokkenen van elkaar willen leren.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Kalmthout, J. van (2015). Vitale clubs voor sport en samenleving: kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0076 Beschikbaar
Mulier instituut SPVERE-0018 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B156 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving