Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitale mensen, slimme zorg (2020)

Organisatie(s): VNO-NCW, MKB-Nederland

Namens het bedrijfsleven en de zorg presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland een gezamenlijk plan voor een vitale en productieve samenleving en een betere gezondheidszorg. 

Het plan betekent een transformatie langs de volgende hoofdlijnen:

  1. Samen met het bedrijfsleven vol inzetten op vitaliteit en gezondheid, ook op de werkvloer
  2. Digitale transformatie van de zorg versnellen: voorbij ‘not invented here’ en anders werken
  3. Ruimte voor zorgprofessionals: veilige data-uitwisseling en dataontschotting
  4. Zorgprofessionals beter voorbereiden op de toekomst
  5. In het verlengde van het pensioenakkoord de zorg voor ouderen toekomstbestendig maken
Literatuurverwijzing: VNO-NCW, & MKB-Nederland (2020). Vitale mensen, slimme zorg. VNO-NCW.

Omschrijving