Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitaliteit sportverenigingen Dordrecht 2022 (2023)

De doelstelling van dit verenigingsonderzoek is de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Dordrecht in kaart te brengen.

De monitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de sportverenigingen, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid.

De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met landelijke cijfers, zodat de situatie van de verenigingen in de gemeente Dordrecht afgezet kunnen worden tegen landelijke ontwikkelingen.

De resultaten van het onderzoek kunnen de gemeente helpen bij het maken van keuzes in het ondersteuningsbeleid dat zij voor de sportverenigingen voert.

Literatuurverwijzing: Westerbroek, M, & Kalmthout, J. van (2023). Vitaliteit sportverenigingen Dordrecht 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-951 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving