Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2017 (2018)

De resultaten van de verenigingsmonitor 2017 geven de gemeente Schiedam inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente. De gemeente Schiedam wil komen tot hoogwaardige, goed geoutilleerde, multifunctionele sportparken die optimaal gebruikt worden. Voor een efficiënt en effectief gebruik van deze moderne sportparken is een belangrijke rol voor de sportvereniging weggelegd. Belangrijke voorwaarde om deze rol goed te kunnen vervullen, is dat deze verenigingen vitaal zijn. Door deze verenigingsmonitor te herhalen, kan de gemeente een vinger aan de pols houden en verenigingen in hun ontwikkeling volgen.

Literatuurverwijzing: Brandsema, A., & Kalmthout, J. van (2018). Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2017. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-544 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving