Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vitaliteitscampus in het mbo (2021)

In mei 2021 kende het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie toe van anderhalf miljoen uit het Regionale Investeringsfonds mbo voor de Vitaliteitscampus in Groningen. De Vitaliteitscampus is een vijfjarig publiek-privaat programma dat zich richt op de vitaliteitsvraagstukken in de maatschappij en het onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe. In dit artikel beschrijven we waarom de Vitaliteitscampus belangrijk is voor het onderwijs en de regio, hoe we te werk gaan en wat het op gaat leveren.

Literatuurverwijzing: Brouwer, S., Veen, P., & Buiten, J. van (2021, november). Vitaliteitscampus in het mbo. LO Magazine 109 (pp. 10 - 11)

Omschrijving