Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vlaamse monitor sport en beweging (2021)

De Vlaamse monitor Sport & Bewegen is een onderzoeksinstrument van Sport Vlaanderen om kennis te ontwikkelen over het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Vlaanderen. Dit instrument vult de reeds bestaande instrumenten en datasets aan om Sport Vlaanderen en verschillende beleidspartners beter te informeren in een sterker kennisgestuurd beleid. De monitor werd in het najaar van 2020 voor het eerst afgenomen toen we verschillende coronamaatregelend van kracht waren.

Literatuurverwijzing: Vos, B. de, Ponnet, H., Smekens, G., & Truyens, J. (2021). Vlaamse monitor sport en beweging. Brussel: Sport Vlaanderen.

Omschrijving