Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vlaanderen loopt! (2009)

sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt

Vlaanderen wordt momenteel volop door een tweede golf van loopsporters overspoeld. De loopsport kent niet alleen een omvangrijk, maar tegelijk ook heel divers publiek. Dit boek brengt de Vlaamse loopsportmarkt vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief in kaart. Het werk is vanuit meerdere onderzoeksdisciplines opgebouwd. In de sociaal-kinesiologische en sportmanagementgerelateerde bijdragen wordt stilgestaan bij de evolutie en de positie van de loopsport, het aanbod en de vraag op de loopsportmarkt, socio-culturele en socio-economische kenmerken van loopsporters, de opkomst van lichte loopgemeenschappen, de populariteit van loopschoenmerken, en marketing- en sponsoringaspecten van loopsportevenementen. In de sociaal-psychologische hoofdstukken wordt onderzocht waarom loopsporters lopen, in welke mate ze zich met andere loopsporters verbonden voelen en elkaar beïnvloeden bij hun productkeuze, en hoe ze tegenover andere sporters staan. Er wordt tevens een typologie van loopsporters voorgesteld, waarop beleidsverantwoordelijken, sportmarketeers en andere betrokkenen zich kunnen inspireren om relevante doelgroepen op de juiste wijze aan te spreken. Dit boek bevat tevens een cd-rom met daarop extra cijfermateriaal afkomstig uit de Leuvense Loopsport Survey 2007.

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., & Boen, F. (2009). Vlaanderen loopt!: sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt. Gent: Academia Press.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-0039 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving