Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voeding en leefstijl in de opleiding geneeskunde (2017)

een overzicht

Gezien de relevantie van kennis over voeding en leefstijl en het feit dat de opleiding Geneeskunde de plaats bij uitstek is om toekomstig artsen toe te rusten met voldoende (basis)kennis, is het van belang om te onderzoeken in hoeverre er momenteel aandacht wordt besteed aan voeding en leefstijl in de opleiding Geneeskunde en welke behoeften leven onder (bijna-)artsen zelf. Het doel van dit onderzoek is dan ook het duiden van de gedachten die er nu leven over de invulling van de medische curricula. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen opgesteld.

Er verscheen ook een factsheet naar aanleiding van dit onderzoek.

Literatuurverwijzing: Dam- Nolen, H.K. van (2017). Voeding en leefstijl in de opleiding geneeskunde: een overzicht. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Omschrijving