Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voetbal - meer dan sport alleen (2013)

een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam

Auteur(s): Nickey de Haan

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre werkt sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam? Om tot een antwoord op deze onderzoeksvraag te komen, zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  • Wat zijn de achtergrondkenmerken van de spelers in het gemengde team?;
  • Is er voornamelijk sprake van bonding binnen groepen of is er ook sprake van bridging tussen de verschillende sociale groepen binnen het team?;
  • Hoe denken hoog- en laagopgeleiden binnen het team over elkaar?;
  • Hoe denken de leden van het gemengde team over opleidingsverschillen, en hoe verschilt dit van de beeldvorming van een homogeen team?

De resultaten worden in deze scriptie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Haan, N. de (2013). Voetbal - meer dan sport alleen: een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving