Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voetballend Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog (2016)

Auteur(s): Guy Habets

Na een inleiding inclusief status quaestionis gaat de auteur van deze bachelorscriptie in het eerste hoofdstuk in op de manier waarop de sport en het voetbal in het bijzonder werd geregeld door de Duitse bezetter. Sport werd overheidsbeleid, maar er werden geen radicale veranderingen doorgevoerd. Sport werd voor de Nederlanders een manier om de zorgen te vergeten. In het tweede hoofdstuk behandelt de auteur de specifieke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor N.E.C. en Quick 1888, de twee grootste voetbalclubs van Nijmegen in die tijd. De conclusie van dit bachelorwerkstuk is dat Quick en N.E.C. te lijden hadden onder de oorlogssituatie in Nijmegen, maar dat het voetbal net als in de rest van Nederland ook gewoon doorging. De clubs hadden op praktisch, bestuurlijk en personeel gebied last van de beperkingen die de oorlogssituatie met zich meebracht.

Literatuurverwijzing: Habets, G. (2016). Voetballend Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving