Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken (2019)

De gemeente Arnhem wil inzicht in de hoogte van de huidige tarieven voor voetbalvelden en heeft het Mulier Instituut gevraagd hiernaar onderzoek te verrichten. Om te weten of de Arnhemse tarieven relatief hoog of laag zijn, zijn deze vergeleken met tarieven van andere gemeenten. In deze vergelijking is uitgegaan van seizoenshuur per type veld (natuur- of kunstgras) en is rekening gehouden met de onderdelen van de vastgestelde huursom voor die velden. In het onderzoek worden verschillende tarievenbenchmarken uitgevoerd.

De Arnhemse tarieven voor voetbalvelden zijn vergeleken met die van drie omliggende gemeenten (Ede, Lingewaard en Overbetuwe) en drie vergelijkbare gemeenten (Enschede, Nijmegen en Zwolle).

Uit het onderzoek blijkt dat de huurtarieven voor voetbalvelden in Arnhem afwijken van de twee verschillende benchmarken. In verhouding tot omliggende gemeenten (minder inwoners, lagere mate van stedelijkheid) is het huren van een voetbalveld in Arnhem duur. Afgezet tegen vergelijkbare gemeenten (qua inwonertal, stedelijkheid) zijn de Arnhemse tarieven lager.

Literatuurverwijzing: Romijn, D., & Brus, J. (2019). Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0021 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-605 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving