Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voetbalveiligheid 2009-2012 (2013)

terugblik op drie jaar onderzoek door het Auditteam Voetbal en Veiligheid

In deze notitie blikken de leden van het Auditteam Voetbal en Veiligheid terug. Ze beschrijven de “stand van het land” van voetbal en veiligheid bij alle 36 BVO’s. Ze beschrijven welke maatregelen (fysiek en in beleid) BVO’s en hun veiligheidspartners (de voetbalvierhoeken) hebben genomen en de organisatie en samenwerking in de voetbalvierhoek. Dit doen ze in hoofdstuk 2. Vervolgens bespreken ze de ontwikkelingen in het land met betrekking tot het streven naar normalisatie. Ze beschrijven welke stappen de voetbalvierhoeken hebben genomen om normalisatie te realiseren. Dit doen ze in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 benoemen ze de thema’s die wat het Auditteam betreft de komende jaren hoog op de agenda van alle betrokken partijen moeten staan. Deze thema’s zijn de komende jaren belangrijk om voetbal en veiligheid naar een hoger niveau te tillen en de doelstelling van normalisatie te bereiken. Tot slot trekken ze in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies en blikken ze vooruit op de activiteiten van het Auditteam in de komende jaren.

Literatuurverwijzing: Auditteam Voetbal en Veiligheid (2013). Voetbalveiligheid 2009-2012: terugblik op drie jaar onderzoek door het Auditteam Voetbal en Veiligheid. Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Omschrijving