Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voetbalvereniging RCL Leiderdorp op weg naar een rookvrij sportterrein (2015)

Auteur(s), Organisatie(s): Pieter van der Meer, Arko Sports Media

RCL is een van de eerste clubs in Nederland die op weg gaan naar een rookvrij sportterrein. De voetbalvereniging vraagt alle bezoekers (voetballers, ouders, toeschouwers en vrijwilligers) voortaan het sportterrein rookvrij te houden om de jeugd te beschermen tegen de verleiding van roken en schadelijk meeroken. Daar is het project vooral ook voor bedoeld: het goede voorbeeld geven aan de jeugd en uitdragen dat niet-roken de norm is.

Zien roken, doet roken 

De Hartstichting laat weten dat nog iedere dag 100 kinderen beginnen met roken. Het is moeilijk voor kinderen om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Zoals sporters tegen wie zij opkijken of de trainer. Zien roken, doet roken, is de gedachte die de Hartstichting uitdraagt. Roken speelt een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Gezonde omgeving

Het rookvrij maken van het terrein van RCL gaat in stappen, maar geen kleine stappen. Tot eind 2016 mag nog maar op één aangewezen plek worden gerookt. Deze plek is zoveel mogelijk uit het zicht van kinderen. De andere plekken op het sportterrein, zoals het terras, langs de lijn en op de tribune zijn al rookvrij. Vanaf 31 december 2016 wordt het gehele terrein rookvrij. Kees van den Burg, voorzitter van RCL Leiderdorp licht de ommezwaai toe. “Sporten en roken passen niet bij elkaar. Door het sportterrein rookvrij te maken, kunnen leden sporten in een gezonde omgeving. We doen dit vooral om onze jeugdleden te beschermen en een gezond voorbeeld te geven.”

Voorbeeldfunctie sportclubs

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, roemde RCL zaterdag bij de aftrap om de gedurfde stap die de club heeft gezet. “Sportverenigingen nemen een belangrijke plaats in in het leven van opgroeiende kinderen. In mijn ogen hebben zij een voorbeeldfunctie. Ik ben er trots op dat voetbalvereniging RCL de uitdaging aan durft om te komen tot een rookvrij sportterrein. Hoe meer sportverenigingen dit voorbeeld navolgen en hun terrein rookvrij maken, hoe meer kinderen kunnen opgroeien in een gezonde rookvrije omgeving.” 

Literatuurverwijzing: Meer, P. van der, & Arko Sports Media (2015). Voetbalvereniging RCL Leiderdorp op weg naar een rookvrij sportterrein. Sport & Strategie.

Omschrijving