Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voor de club, voor de stad? (2013)

voetbalstadions in Nederland en hun rol in stedelijke ontwikkeling

Auteur(s): Rowan Kool

De onderzoeksvraag die in deze bachelorscriptie centraal staat, luidt als volgt: welke rol kan de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion spelen binnen stedelijke ontwikkeling in Nederland, en welke voorwaarden (of factoren) zijn van invloed op de mate waarin het voor een gemeente rendabel is een dergelijk project te faciliteren? De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de impact van voetbalstadions op stedelijke ontwikkeling in Nederland, altijd in zekere zin een bijkomend effect zal zijn. Namelijk de stadionontwikkelingen ontstaan altijd in eerste instantie vanuit een behoefte van de voetbalclub. Er zijn bepaalde voorwaarden en factoren die een rol spelen in de uiteindelijke beoordeling van de rendabelheid door de gemeente. Daarbij zijn de belangrijkste voorwaarden gericht op de locatie, de beschikbaarheid en geschiktheid daarvan, daarmee samenhangend de openbare orde en veiligheid en bereikbaarheid, het ontwerp en de uitstraling, de regeling van de financiering en kostendragers, en in wat mindere mate de duurzaamheid van het gebied. 

Literatuurverwijzing: Kool, R. (2013). Voor de club, voor de stad?: voetbalstadions in Nederland en hun rol in stedelijke ontwikkeling. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving