Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voor een gezonde toekomst (2020)

initiatiefnota gezonde leefstijl

Auteur(s): Antje Diertens

Deze initiatiefnota stelt dat het gezondheidsbeleid zich meer moet richten op het voorkómen van ziekten dan we nu doen. Dat vereist verstandige keuzes voor de volksgezondheid. Niet alleen bij het ministerie van VWS, maar op alle departementen. Het gaat om ruimtelijk beleid, woonbeleid, onderwijs en opvang, het faciliteren van sport en de invloed van werk en economie op ons welzijn. Maar denk ook aan het slim inrichten van de publieke ruimte, zodat het vanzelfsprekender wordt om te bewegen. 

Literatuurverwijzing: Diertens, A. (2020). Voor een gezonde toekomst: initiatiefnota gezonde leefstijl.

Omschrijving