Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voorbeeldwijken (2003)

zes voorbeelden van sociaal- fysieke aanpak, project sociaal fysieke wijkaanpak, deel 2

In december 2002 hebben het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het initiatief genomen voor een onderzoek naar de ‘Best practices’ in de sociale wijkvisie. In het onderzoek zijn diverse personen uit zes voorbeeldwijken nader bevraagd: “wat werkt hier goed en hoe komt dat”, “wat zijn de sleutels voor succes”, “waar gaat het fout”? De gesprekken zijn gehouden met een grote verscheidenheid aan spelers in de wijk: de wethouder, de corporaties, ambtenaren van verschillende afdelingen bij gemeenten, wijkmanagers, buurtwerkers, private partijen en natuurlijk de bewoners zelf. Uit al deze gesprekken zijn, naast de voorbeelden, leerervaringen, ideeën en projecten, “kritische factoren” voor de wijkontwikkeling naar voren gekomen. Kritische factoren als de basale voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil de wijkontwikkeling kans van slagen hebben. De in dit rapport beschreven vraagstukken en de -procesmatige- aanpakken van de verschillende wijken geven verdere verdieping aan de kritische factoren. Dit rapport laat in tekst en beeld zien waar het bij wijkontwikkeling om kan gaan: hoe heeft men de kwaliteiten in de wijk benut, op welke wijze zijn inventieve of inspirerende en nieuwe perspectieven voor de wijk ontwikkeld en wat heeft het in die gevallen opgeleverd? De aanpakken laten een grote variatie aan initiatieven van mensen zien. Mensen met hun eigen waarden, leefwijzen en voorkeuren. Deze mensen hebben ons uit de doeken gedaan hoe wordt gewerkt aan verbetering van de eigen leefomgeving in de wijk.

Literatuurverwijzing: Opdam, E., Voorburg, A., & Kappe, J. (2003). Voorbeeldwijken: zes voorbeelden van sociaal- fysieke aanpak, project sociaal fysieke wijkaanpak, deel 2. Den Haag: Ministeries van VROM en VWS.

Omschrijving

 • Jaar:
  2003
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  Ministeries van VROM en VWS
 • Collatie:
  82 p. ill.
 • Mediumsoort:
  Beleidsnota
 • Trefwoord(en):