Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voorbij lokaal enthousiasme (2020)

lessen voor de opschaling van living labs

Het Rathenau Instituut wil met dit rapport partijen in en rondom living labs helpen om experimentele oplossingen te ontwikkelen tot duurzame innovaties voor meer locaties en grotere groepen gebruikers. Het rapport is bedoeld voor een breed scala aan betrokken partijen: van initiatiefnemers, projectdeelnemers, facilitators en financiers tot overheden op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. We laten zien wat er nodig is om living labs uit de experimentele fase te krijgen en we geven vier lessen voor opschaling van lokale initiatieven.

Literatuurverwijzing: Broek, J. van den, Elzakker, E. van, Maas, T., & Deuten, J. (2020). Voorbij lokaal enthousiasme: lessen voor de opschaling van living labs. Den Haag: Rathenau Instituut.

Omschrijving