Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voorkomen van blessures bij bewegingsonderwijs (2022)

Auteur(s): Fenne Folkersma

Blessures en ongevallen tijdens het bewegingsonderwijs komen vaak voor. Om meer zicht te krijgen op veiligheidsaspecten binnen het bewegingsonderwijs, heeft het Mulier Instituut aan 839 schoolleiders van basisscholen verschillende stellingen voorgelegd. Doel van dit onderzoek is meer aandacht genereren voor veiligheid in het bewegingsonderwijs
en de manieren waarop de veiligheid verbeterd kan worden.

Literatuurverwijzing: Folkersma, F. (2022, januari). Voorkomen van blessures bij bewegingsonderwijs. LO Magazine 110 (pp. 12 - 14)

Omschrijving