Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vooronderzoek 'aanpak beweegvriendelijke omgeving' (2010)

Het ministerie van VWS heeft zich in 2005 voorgenomen de gezondheidswinst van sport en bewegen te vergroten. Centraal staat het bevorderen van een actieve leefstijl. DSP-groep is begin september 2009 door de Directie Sport van het ministerie van VWS verzocht om een offerte uit te brengen voor een literatuuronderzoek, gericht op beantwoording van een tweetal vragen: (1) Welke variabelen en kenmerken in de fysieke omgeving zijn bepalend voor het (sport- en) beweeggedrag van mensen en onder welke voorwaarden (kritische succesfactoren)?; (2) In hoeverre verschillen die variabelen en kenmerken voor verschillende type omgevingen en voor verschillende doelgroepen/bevolkingsgroepen? Het doel was om helder te krijgen wat bekend is over ruimtelijke maatregelen (inrichting en beheer) ten behoeve van een actieve leefstijl en welke sociale maatregelen (organisatie en communicatie) een gemeente kan nemen om dit te bevorderen.

Literatuurverwijzing: Duijvestijn, P., Eck, J. van, & Kuitert, K. (2010). Vooronderzoek 'aanpak beweegvriendelijke omgeving'. Amsterdam: DSP-groep BV.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving