Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vrijwilligerswerk in Noord-Brabant (2002)

wensen en behoeften van partijen die in verschillende maatschappelijke sectoren bij het vrijwilligerswerk betrokken zijn

‘Sociale duurzaamheid’ vertegenwoordigt een belangrijk streven in het sociaal beleid van de provincie Noord-Brabant. De provincie beschouwt het vrijwilligerswerk als een belangrijke pijler van dit beleid, omdat het een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de sociale infrastructuur die Noord-Brabant ‘sociaal duurzaam’ moet maken. Het jaar 2001, door de VN uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilliger, was voor de provincie Noord-Brabant aanleiding tot het laten verrichten van een onderzoek, bedoeld om de provinciale overheid in staat te stellen een gefundeerde visie te ontwikkelen op haar huidige en toekomstige bijdrage aan het vrijwilligerswerk. Daarom werden de onderzoekers uitgenodigd om als sluitstuk van hun studie zoveel mogelijk concrete aanbevelingen en suggesties te doen, opdat de provincie in staat zou zijn initiatieven te ontplooien om het vrijwilligerswerk in de provincie te bevorderen. De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Akker, P. van den, & Bussemakers, H. (2002). Vrijwilligerswerk in Noord-Brabant: wensen en behoeften van partijen die in verschillende maatschappelijke sectoren bij het vrijwilligerswerk betrokken zijn. Tilburg: IVA Tilburg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut VRIJ-0045 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving